Algemene Ledenvergadering #1

Algemene Ledenvergadering #1

(Financieel) jaarverslag 2020

Op de Algemene Ledenvergadering wordt het gevoerde of te voeren beleid van De Eerste Kamer besproken, dat uitgevoerd wordt door het bestuur. De leden van de vereniging bepalen de koers en de standpunten van de vereniging. Met ingang van 2020 belegt De Eerste Kamer twee ledenvergaderingen per jaar. Op die manier kunnen we de goedkeuring van het beleidsplan (inclusief begroting) voor het komende jaar gescheiden houden van de goedkeuring van het (financieel) jaarverslag van het afgelopen jaar. De kascommissie brengt tijdens de ALV verslag uit over de financiën en geeft advies aan de ALV om de financiële verslagen goed of af te keuren.

Datum

mrt 24 2021
Expired!

Tijd

Online
All Day
Categorie