Aanvraag bewonersinitiatief

De Eerste Kamer heeft budget om bij te dragen aan bewonersinitiatieven ter bevordering van de sociale cohesie in jouw complex. Dit kan een eenmalige activiteit (zoals een BBQ of een minigolfcompetitie) of een doorlopende activiteit (zoals het organiseren van een workshopreeks) zijn. Het verbeteren van de leefomgeving kan hier ook onder vallen, zoals het opknappen van de gemeenschappelijke ruimte of tuin. Wil je hier aanspraak op doen, kom dan met concrete plannen, vervolgens zullen we kijken wat we kunnen bijdragen. Er is misschien meer mogelijk dan je zou denken! Belangrijk is: het moeten verbeteringen zijn waar een groot deel van de bewoners van het complex voordeel van heeft.

NOOT: De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen verschillen van dag tot dag, denk er dus goed aan dat je je aan de regels houdt. Organiseer in plaats van een huisfeestje nu bijvoorbeeld een etentje met je hele gang, waarbij iedereen zijn tafeltje in zijn deuropening zet. Of organiseer online activiteiten, zoals een game competitie, een sing-a-long, een leesclub of pub quiz.

AanvragenDeclareren