Adviezen

Wanneer DUWO een wijziging wil doorvoeren in haar beleid en/of beheer, dan is zij verplicht om daarover advies te vragen aan De Eerste Kamer. In een adviesaanvraag staat uitgebreid geschreven welke veranderingen DUWO wil toepassen, en waarom zij dit nodig vinden. Wij beantwoorden de adviesaanvraag van DUWO met een brief, waarin wij positief of negatief adviseren over de voorgenomen wijzigingen. Door officieel te reageren op de aanvraag is DUWO verplicht een reactie te geven op onze op- en aanmerkingen. DUWO kan overigens ook bij een negatief advies haar plannen doorzetten, wanneer er slechts sprake is van adviesrecht. Hieronder volgt een opsomming van alle uitgebrachte adviezen. Meer informatie vind je in onze jaarverslagen.


2023

Advies
Huurverhoging 2023
.
Advies
Herbenoeming huurderscommissarissen

Advies

Jaarverslag en jaarrekening DUWO 2023
.


2022


.Advies
Huurverhoging 2022
.
Advies
Jaarverslag en jaarrekening DUWO 2022

Ongevraagd advies 
Bewonerscommissies
.

.


2021


Advies
Huurverhoging 2021

Ongevraagd advies 
Communicatie DUWO richting huurders en studentbeheerders

Ongevraagd advies 
Lokaal beleid

Ongevraagd advies 
Veiligheid

Ongevraagd advies
Evaluatie huidige compensatieregeling

Advies
Jaarverslag en jaarrekening DUWO 2021

Advies 
Aanpassing Serviceabonnement

Advies 
Aanpassen voorschotten servicekosten

Advies 
Wijziging huurbeleid

Advies 
Evaluatie huurvoorwaarden
.


2020


Advies

Onderhuurbeleid
.
Advies
Huurverhoging 2020
.
Advies
Herbenoeming huurderscommissarissen
.
Advies
Mutatieschoonmaak en pakketten
.
Ongevraagd advies
Mutatieschoonmaak
.
Ongevraagd advies
Lokaal beleid
.
Ongevraagd advies
Heroverweging Huurverhoging 2020
.
Ongevraagd advies
Campuscontractcontrole
.
Advies
Jaarverslag en jaarrekening DUWO 2019
.
Advies
Evaluatie huurvoorwaarden
.
Ongevraagd advies
Calamiteitenplan


2019


Advies
Huurverhoging 2019
.
Advies
Balans internationale en Nederlandse studenten
.
Advies
Duurzaamheidsbeleid
.
Advies
Wijzigingen ROOM
.
Advies
Boetebeding illegale onderhuur
.
Advies
Camerabeleid
.
Ongevraagd advies
Accommodate Enquête 2019