Adviezen

Wanneer DUWO een wijziging wil doorvoeren in haar beleid en/of beheer, dan is zij verplicht om daarover advies te vragen aan De Eerste Kamer. In een adviesaanvraag staat uitgebreid geschreven welke veranderingen DUWO wil toepassen, en waarom zij dit nodig vinden. Wij beantwoorden de adviesaanvraag van DUWO met een brief, waarin wij positief of negatief adviseren over de voorgenomen wijzigingen. Door officieel te reageren op de aanvraag is DUWO verplicht een reactie te geven op onze op- en aanmerkingen. DUWO kan overigens ook bij een negatief advies haar plannen doorzetten, wanneer er slechts sprake is van adviesrecht. Hieronder volgt een opsomming van alle uitgebrachte adviezen: