Adviezen

Wanneer DUWO een wijziging wil doorvoeren in haar beleid en/of beheer, dan is zij verplicht om daarover advies te vragen aan De Eerste Kamer. In een adviesaanvraag staat uitgebreid geschreven welke veranderingen DUWO wil toepassen, en waarom zij dit nodig vinden. Wij beantwoorden de adviesaanvraag van DUWO met een brief, waarin wij positief of negatief adviseren over de voorgenomen wijzigingen. Door officieel te reageren op de aanvraag is DUWO verplicht een reactie te geven op onze op- en aanmerkingen. DUWO kan overigens ook bij een negatief advies haar plannen doorzetten, wanneer er slechts sprake is van adviesrecht. Hieronder volgt een opsomming van alle uitgebrachte adviezen. Meer informatie vind je in onze jaarverslagen.


2020


Advies

Onderhuurbeleid
.
Advies
Huurverhoging 2020
.
Advies
Herbenoeming huurderscommissarissen
.
Advies
Mutatieschoonmaak en pakketten
.
Ongevraagd advies
Mutatieschoonmaak
.
Ongevraagd advies
Lokaal beleid
.
Ongevraagd advies
Heroverweging Huurverhoging 2020
.
Ongevraagd advies
Campuscontractcontrole
.
Advies
Jaarverslag en jaarrekening DUWO 2019
.
Advies
Evaluatie huurvoorwaarden
.
Ongevraagd advies
Calamiteitenplan


2019


Advies
Huurverhoging 2019
.
Advies
Balans internationale en Nederlandse studenten
.
Advies
Duurzaamheidsbeleid
.
Advies
Wijzigingen ROOM
.
Advies
Boetebeding illegale onderhuur
.
Advies
Camerabeleid
.
Ongevraagd advies
Accommodate Enquête 2019