Statuten

In 2017 waren DUWO en onze huidige collega-huurdersorganisaties het er over eens dat Den Haag ook een plek aan de overlegtafel moest hebben, aangezien de stad inmiddels zo’n 3500 DUWO-huurders telde. Een huurdersvereniging wordt lokaal verenigd door de huurders zelf, maar het opzetten van een huurdersvereniging via de bewonerscommissies bleek onmogelijk. Huurdersvereniging BRES (Leiden) heeft daarom de taak op zich genomen om mensen te werven middels een sollicitatieprocedure en hen intern op te leiden. Dit vanwege het feit dat Leiden en Den Haag eenzelfde karakter hebben als het gaat om het vastgoed van DUWO en Universiteit Leiden ook een departement in Den Haag heeft. Na 1 jaar, 2 Haagse huurders en tientallen uren was het op 12 juni 2018 een feit: de oprichting van Huurdersvereniging De Eerste Kamer.

Statuten De Eerste Kamer


De vereniging werkte eerst onder de naam ‘HO Den Haag’. In het najaar van 2018 werd een kick off-prijsvraag uitgezet om de meest ludieke, originele en frisse naam te verzinnen voor de gloednieuwe organisatie. Diede won met De Eerste Kamer.

‘’Enerzijds omdat DUWO voor veel mensen hun eerste studentenkamer is, anderzijds als hint naar het feit dat jullie een adviserende en controlerende rol hebben tegenover DUWO’’