Samenwerkingsovereenkomst

De samenwerkingsovereenkomst (SOK) is een overeenkomst tussen DUWO, De Eerste Kamer en onze collega-huurdersorganisaties Huurdersvereniging BRES (Leiden), Vereniging Bewoners Uilenstede (Amstelveen) en WijWonen (Delft). De overeenkomst geeft ons, huurdersorganisaties van DUWO, de mogelijkheid om betrokken te worden bij de bedrijfsvoering van DUWO. Zo worden bijvoorbeeld nieuwe adviesaanvragen vanuit DUWO al aan de voorkant voorzien van feedback. Hierbij horen ook themabijeenkomsten over bijvoorbeeld duurzaamheid, verhuurkosten en de verhouding reguliere-internationale studenten. Kortom, een toegevoegde waarde op onze rechten en plichten binnen de Overlegwet.

Samenwerkingsovereenkomst