Mijn HVDEK

De Eerste Kamer gebruikt vanaf 2020 de administratiesoftware van Lasso voor de ledenadministratie en financiën. In 2021 worden de mogelijkheden onderzocht om de software intensiever te gaan gebruiken en de leden hierin te betrekken, door onder meer het archief (deels) in Lasso over te zetten en bepaalde documenten te ontsluiten. De persoonlijke omgeving geeft inzicht in de documentatie die aan de leden is gekoppeld, denk bijvoorbeeld aan de stukken voor de ALV of bepaalde vragenlijsten die zijn uitgezet. Voer het e-mailadres in dat bij ons bekend is en maak eventueel een eigen gebruikersnaam en wachtwoord aan.
.

Mijn HVDEK