Overlegagenda

De agenda van De Eerste Kamer staat altijd vol. Om inzicht te geven in de agenda van De Eerste Kamer, worden hieronder de reguliere overleggen toegelicht, dat wil zeggen de Bestuurlijk Overleggen, de Openbare vergaderingen van Raad van Commissarissen, de Vestigingsoverleggen en de Algemene Ledenvergaderingen. Wil je meer weten over onze onregelmatige overleggen met onder meer de gemeente, onderwijsinstellingen, studentbeheerders en bewonerscommissies, stuur ons een berichtje!

Bestuurlijk Overleggen

Het Bestuurlijk Overleg is het vierjaarlijkse overleg tussen het bestuur van DUWO en de huurdersorganisaties. Hier worden het algemene beleid van DUWO, adviesaanvragen, beleidswijzigingen, grote problemen, financiën e.d. besproken. Bij dit overleg sluiten ook onze collega’s uit Leiden, Delft, Amstelveen en Amsterdam aan.

Openbare vergaderingen van Raad van Commissarissen

Jaarlijks worden het jaarverslag en werkplan van DUWO gecontroleerd door de Raad van Commissarissen en worden hun bevindingen gepresenteerd tijdens de openbare vergadering. Hier delen we onze kennis en ervaringen uit, waardoor we naderhand een gedegen advies kunnen uitbrengen op de beleidsstukken van DUWO.

Vestigingsoverleggen

Het Vestigingsoverleg is het vierjaarlijkse overleg tussen De Eerste Kamer en DUWO Den Haag. Hier wordt het lokale beleid besproken met de vestigingsdirecteur en de teamleiders van Verhuur en Beheer. Dit is het moment om lokale problemen en vraagstukken omtrent onder meer studentbeheerders en bewonerscommissies aan te kaarten. Doorgaans worden de vestigingsoverleggen een week voor het Bestuurlijk Overleg gepland. Mochten we problemen signaleren, die DUWO breed moeten worden opgepakt, dan kunnen we deze de week erop meenemen naar het Bestuurlijk Overleg.

Algemene Ledenvergaderingen

Op de Algemene Ledenvergadering wordt het gevoerde of te voeren beleid van De Eerste Kamer besproken, dat uitgevoerd wordt door het bestuur. De leden van de vereniging bepalen de koers en de standpunten van de vereniging. Met ingang van 2020 belegt De Eerste Kamer twee ledenvergaderingen per jaar. Op die manier kunnen we de goedkeuring van het beleidsplan (inclusief begroting) voor het komende jaar gescheiden houden van de goedkeuring van het (financieel) jaarverslag van het afgelopen jaar. De kascommissie brengt tijdens de ALV verslag uit over de financiën en geeft advies aan de ALV om de financiële verslagen goed of af te keuren.