Bestuursleden

Voor en door studenthuurders van DUWO
Angel Gutierrrez

Interim-voorzitter


Als Voorzitter van Huurdersvereniging De Eerste Kamer ben ik het gezicht van de vereniging en het eerste aanspreekpunt voor alle externe partijen, van DUWO tot de andere huurdersorganisaties. Daarnaast zorg ik ervoor dat het bestuur actief, effectief en met integriteit blijft functioneren.

Daniëlla Scheunhage

Secretaris


Als Secretaris, ben ik verantwoordelijk voor het bijhouden van de administratie en het maken van verslagen. Ook ben ik het eerste aanspreekpunt voor huurders, en zorg ik ervoor dat jouw mail of appje zo snel mogelijk wordt beantwoord. Daarnaast houd ik mij bezig met dossiers omtrent verduurzaming. Ik vind het belangrijk dat de stem van DUWO-huurders op een rechtvaardige manier wordt gehoord.

Angel Gutierrez

Penningmeester

Hallo! Mijn naam is Angel, ik ben de penningmeester van DEK. Het is mijn verantwoordelijkheid om, samen met de rest van het bestuur, de belangen van alle Duwo huurders in Den Haag te vertegenwoordigen. Daarnaast ben ik uiteraard verantwoordelijk voor de financiën van de huurdersvereniging. Ik zorg ervoor dat, onder andere, de leden contributie wordt ingezet ten voordele van onze leden. Wij streven er naar om een aangename huurervaring voor jou te creëren tijdens jouw studententijd in onze mooie stad.

Walter van den Brom

Bestuurslid Algemeen


Als bestuurslid ben ik verantwoordelijk voor verschillende portefeuilles binnen het bestuur. Op dit moment houd ik me bezig met de portefeuilles Veiligheid, Bewonersparticipatie en Duurzaamheid. Dit zijn belangrijke onderwerpen voor zowel de huurders als het bestuur, en daarom hebben ze een hoge prioriteit op de agenda. Ik zet me dan ook graag actief in om een veiligere, meer betrokken en duurzame woonomgeving te creëren voor onze leden.

Bart Hemmes

Bestuurslid Algemeen


Als bestuurslid ben ik verantwoordelijk voor het onderhouden van relaties met andere huurdersorganisaties van DUWO, met DUWO en met huurdersorganisaties op landelijk niveau. In verschillende samenwerkingsverbanden vertegenwoordig ik onze vereniging om onze ambities te realiseren.

Vanaf heden werkt De Eerste Kamer met portefeuilles. De portefeuilles omvatten de belangrijkste thema’s voor de Haagse huurder en worden zowel op beleidsmatig (centraal) als praktisch (lokaal) behandeld.

Meer informatie
Van der Knaap Wonen

De Eerste Kamer wordt professioneel ondersteund door Van der Knaap Wonen. Het bestuur ziet een meerwaarde in een vaste adviseur om haar positie te versterken ten opzichte van DUWO, zowel op lokaal als overkoepelend niveau, waar De Eerste Kamer samenwerkt met collega-huurderorganisaties uit Leiden, Delft, Amstelveen en Amsterdam. De adviseur adviseert over de opstelling richting DUWO en geeft feedback bij voorstellen. Op verzoek van het bestuur kan de adviseur ook grotere projecten vormgeven of leiden die De Eerste Kamer versterken.

Erik-Jan van der Knaap 

Adviseur

Als extern adviseur is het mijn taak om de huurdersvereniging De Eerste Kamer op professionele en deskundige wijze te ondersteunen en adviseren teneinde haar in staat te stellen om de zeggenschap van de huurders, waar het gaat over het beleid van DUWO, zo optimaal mogelijk te benutten. Daarnaast lever ik een bijdrage aan het professionaliseren van de werkprocessen en het coachen van (nieuwe) bestuursleden.

Alumni

Gunnar Koehler

Bestuurslid Lokaal  Juni 2021
December 2022

Voorzitter
Januari 2023
Mei 2024

Merlijne Rietveld

Bestuurslid Extern  Januari 2021
December 2023

Nienke Wijnjeterp

Penningmeester  Januari 2021
Oktober 2023

Ashley Xia

Secretaris 
September 2022
Augusturs 2023

Alexander de Jong

Bestuurslid Lokaal
Februari 2021

Juni 2021

Voorzitter
Juli 2021
December 2023

Floortje de la Fosse

Secretaris
Juni 2019
Oktober 2022

Kimber Miedema

Medeoprichter Secretaris
April 2017
Juni 2018

Penningmeester
September 2019
Maart 2022

Luc Vorsteveld

Bestuurslid Extern
Juni 2021
Oktober 2021

Lara Kaptein

Penningmeester
September 2019
April 2021


Voorzitter
April 2021
Juli 2021

Koray Mutlu

Bestuurslid Extern
September 2019

Juli 2021

Marijn Jansen

Medeoprichter
Bestuurslid Lokaal

April 2017
Juni 2018

Voorzitter
Juni 2018

Maart 2021

Amy van Saane

Secretaris
September 2018

September 2019

Jeroen Hoebert

Penningmeester September 2018
September 2019

Jelyn Stegewans

Bestuurslid Extern
September 2018

September 2019

Jitse Brouwer

Medeoprichter
April 2017

Juni 2018

Simone de Canne

Bestuurslid Extern
April 2017

April 2018