Bestuursleden

voor en door studenthuurders van DUWO
Gunnar Koehler

Voorzitter


Als Voorzitter van Huurdersvereniging De Eerste Kamer ben ik het gezicht van de vereniging en het eerste aanspreekpunt voor alle externe partijen, van studentbeheerders tot de Gemeente Den Haag. Daarnaast zorg ik ervoor dat het bestuur actief, effectief en met integriteit blijft functioneren. Ik ben geen onbekende voor de huurdersvereniging – als Bestuurslid Lokaal was ik al verantwoordelijk voor de lokale betrekkingen van de vereniging.

Daniella Scheunhage

Secretaris


Als Secretaris, ben ik verantwoordelijk voor het bijhouden van de administratie en het maken van verslagen. Ook ben ik het eerste aanspreekpunt voor huurders, en zorg ik ervoor dat jouw mail of appje zo snel mogelijk wordt beantwoord. Daarnaast houd ik mij bezig met het optimaliseren van de lokale bewonersparticipatie. Ik vind het belangrijk dat de stem van DUWO-huurders op een rechtvaardige manier wordt gehoord.

Penningmeester

Als penningmeester ben ik verantwoordelijk voor de financien van de vereniging. Ik zorg er voor dat de leden contributie en de bijdragen van DUWO eerlijk wordt verdeeld en dat we het terug geven aan de huurders in de vorm van mooie acties of juridische bijstand. Hiernaastis het mijn verantwoordelijkheid om samen met de rest van het bestuur de belangen van alle DUWO huurders in Den Haag te vertegenwoordigen.

Vanaf heden werkt De Eerste Kamer met portefeuilles. De portefeuilles omvatten de belangrijkste thema’s voor de Haagse huurder en worden zowel op beleidsmatig (centraal) als praktisch (lokaal) behandeld.

Meer informatie
Walter van den Brom

Portefeuillehouder


Als portefeuillehouder, ben ik verantwoordelijk voor de lokale betrekkingen van de vereniging, het optimaliseren van de lokale bewonersparticipatie en het verbeteren van de lokale veiligheid. Ik onderhoud het onderlinge contact tussen DUWO, De Eerste Kamer en de huurders. Wanneer huurders bijstand nodig hebben, dan sta ik voor hen klaar. Met mijn bestuurskundige kennis en mijn onvermoeibare toewijding zorg ik dat huurders krijgen waar zij recht op hebben en dat hun stem wordt gehoord. Verder ondersteun ik mijn collega bij het controleren van de dienstverlening van DUWO en het streven naar betaalbare studentenwoningen.

Merlijne Rietveld

Portefeuillehouder


Als Portefeuillehouder, ben ik verantwoordelijk voor de externe betrekkingen van de vereniging,  Ik onderhoud het onderlinge contact tussen DUWO, de zusterverenigingen en de huurders. Door het bijwonen van verschillende thema overleggen zoals duurzaamheid en hospiteerbeleid vertegenwoordig ik de stem van de huurder  . Verder ondersteun ik mijn collega bij het controleren van de dienstverlening van DUWO en het streven naar betaalbare studentenwoningen. Hiernaast houd ik me ook bezig met de promotie en naamsbekendheid van de Eerste Kamer. 

Van der Knaap Wonen

De Eerste Kamer wordt professioneel ondersteund door Van der Knaap Wonen. Het bestuur ziet een meerwaarde in een vaste adviseur om haar positie te versterken ten opzichte van DUWO, zowel op lokaal als overkoepelend niveau, waar De Eerste Kamer samenwerkt met collega-huurderorganisaties uit Leiden, Delft, Amstelveen en Amsterdam. De adviseur adviseert over de opstelling richting DUWO en geeft feedback bij voorstellen. Op verzoek van het bestuur kan de adviseur ook grotere projecten vormgeven of leiden die De Eerste Kamer versterken.

Erik-Jan van der Knaap 

Adviseur

Als extern adviseur is het mijn taak om de huurdersvereniging De Eerste Kamer op professionele en deskundige wijze te ondersteunen en adviseren teneinde haar in staat te stellen om de zeggenschap van de huurders, waar het gaat over het beleid van DUWO, zo optimaal mogelijk te benutten. Daarnaast lever ik een bijdrage aan het professionaliseren van de werkprocessen en het coachen van (nieuwe) bestuursleden.

Alumni

Nienke

Penningmeester  Januari 2021
Oktober 2023

Ashley Xia

Secretaris  September 2022
Augusturs 2023

Alexander de Jong

Voorzitter Januari 2019
December 2022

s

Floortje de la Fosse

Secretaris juni 2019Oktober 2022

Kimber Miedema

medeoprichter
april 2017
juni 2018

secretaris en penningmeester
september 2019
maart 2022

Luc Vorsteveld

portefeuillehouder
juni 2021
oktober 2021

Lara Kaptein

penningmeester
september 2019
april 2021


voorzitter
april 2021
juli 2021

Koray Mutlu

bestuurslid extern
september 2019

juli 2021

Marijn Jansen

bestuurslid lokaal
en medeoprichter

april 2017
juni 2018

voorzitter
juni 2018

april 2021

Amy van Saane

secretaris
september 2018

september 2019

Jeroen Hoebert

penningmeester september 2018
september 2019

Jelyn Stegewans

bestuurslid extern
september 2018

september 2019

Jitse Brouwer

medeoprichter
april 2017

juni 2018

Simone de Canne

bestuurslid extern
april 2017

april 2018