Bestuursleden

Marijn Jansen

Voorzitter


Als voorzitter ben ik als gezicht    van de vereniging het eerste aanspreekpunt voor alle externe partijen, van studentbeheerders tot de Gemeente Den Haag. Naast de externe overleggen en het in de gaten houden van het functioneren van de huurdersvereniging, houd ik mij voornamelijk bezig met het ondersteunen en adviseren van studentbeheerders en bewoners-commissies.

Kimber Miedema

Secretaris + Promo


Als secretaris ben ik verantwoordelijk voor de verslaglegging van de vereniging en ben ik het aanspreekpunt voor bewoners. Ik laat geen mailtje onbeantwoord en zorg dat jouw vraag of klacht zo goed mogelijk wordt beantwoord of bij de juiste persoon terecht komt. Daarnaast houd ik mij bezig met de naamsbekendheid van De Eerste Kamer, zodat alle 4000+ studenten die wij vertegenwoordigen ons kunnen vinden. Ik houd onze leden op de hoogte aan de hand van updates via onze sociale media, website en nieuwsbrief.

Lara Kaptein

Penningmeester + Internationals


Als penningmeester ben ik verantwoordelijk voor de financiële zaken van de vereniging. Mijn taak omvat dus het er op toezien dat het geld van de vereniging op de juiste manier wordt besteed. Daarnaast zorg ik ervoor dat ook internationale studenten ons weten te vinden of worden geholpen met hun problemen als huurder. In Den Haag resideren veel internationale studenten. De balans tussen reguliere en internationale studenten is in DUWO-woningen zo’n 50 procent.

Koray Mutlu

Bestuurslid Externe Zaken


Als bestuurslid Externe Zaken onderhoud ik het contact met DUWO en de collega-huurdersorganisaties uit Leiden, Delft, Amstelveen en Amsterdam. Ik behartig de Haagse belangen op bestuurlijk niveau door gevraagd en ongevraagd te adviseren over het beleid van DUWO. Het afnemen van de jaarlijkse enquête verschaft mij inzicht in de wensen en problemen van huurders, dat mij een sterkere positie geeft aan de overlegtafel.

Woonbond

 

De Eerste Kamer wordt professioneel ondersteund door de Woonbond, de landelijke vereniging voor huurders en haar organisaties. Het bestuur ziet een meerwaarde in een vaste juridisch adviseur om haar positie te versterken ten opzichte van DUWO, zowel op lokaal als overkoepelend niveau, waar De Eerste Kamer samenwerkt met collega-huurderorganisaties uit Leiden, Delft, Amstelveen en Amsterdam. De adviseur van de Woonbond adviseert over de opstelling richting DUWO en geeft feedback bij voorstellen. Op verzoek van het bestuur kan de adviseur, samen met zijn collega’s bij de Woonbond, ook grotere projecten vormgeven of leiden die De Eerste Kamer versterken.

Ivo Thonon

Adviseur Woonbond

Ivo Thonon (1978) was als promovendus  al belangenbehartiger van de promovendi in het bestuur van zijn onderzoeksschool. Daarna ging hij de belangen van zijn wijk verdedigen in de wijkraad, om uiteindelijk in Provinciale Staten voor de kiezers van zijn partij op te komen. Geen wonder dus dat hij tegenwoordig advies geeft over belangenbehartiging, onder meer vanuit de Woonbond. Als speciale focus heeft hij daarbij studentenhuurders.