Beleidsplannen

Ieder jaar leggen wij, het bestuur van De Eerste Kamer, onze plannen vast in een beleidsplan, die wij voorzien van financiële onderbouwing. Hierin worden onder meer de interne organisatie, de communicatie naar de leden en de financiën uitgebreid besproken. Hieronder volgt een opsomming van alle beleidsplannen: