Bewonerscommissies

Een bewonerscommissie (BC) is een groep huurders die opkomt voor de belangen van de huurders op hun eigen complex. Als vertegenwoordigers van het complex mogen zij over veel onderwerpen meepraten, denk aan onderhoudsplannen, achterstallig onderhoud, overlast-kwesties en de schoonmaak van gemeenschappelijke ruimten. Naast het oplossen van problemen, kan zij tevens zorgen voor meer activiteiten op het complex, zodat de bewoners elkaar beter leren kennen.

Kijk voor een overzicht van alle BC’s in het overzicht.

Overzicht BC’s

Voor meer informatie over het opzetten van een BC kun je een kijkje nemen in het BC Boekje.

BC Boekje
Wat is het verschil tussen een huurdersorganisatie, bewonerscommissie en studentbeheerders?

In het kort is het grootste verschil tussen een huurdersorganisatie en een bewonerscommissie de grootte van de groep die zij vertegenwoordigt. Een bewonerscommissie vertegenwoordigt de huurders van een specifiek complex. De huurdersorganisatie vertegenwoordigt alle huurders van de woningcorporatie en heeft daardoor een zwaardere stem. Zij vertegenwoordigen meer huurders dan alleen de huurders van een bepaald complex en hebben daardoor andere rechten. De huurdersorganisatie mag bijvoorbeeld een advies geven over algemeen beleid van de corporatie en de woningcorporatie is daardoor ook verplicht om hier binnen een wettelijke termijn officieel op te antwoorden. De rechten en plichten van huurdersorganisaties en bewonerscommissies zijn vastgelegd in de Overlegwet.


Huurdersorganisaties en bewonerscommissies opereren op het niveau van bewonersparticipatie in tegenstelling tot studentbeheerders, die in dienst van DUWO allerhande diensten verricht ten behoeve van de huurders en het eerste aanspreekpunt vormt voor zowel de huurder als voor DUWO. Hiermee ligt de eindverantwoordelijkheid bij Sociaal Beheer van DUWO. Studentbeheerders voeren bijvoorbeeld welkomstgesprekken met nieuwe bewoners en geven informatie over het gebouw, de brandveiligheid en de huisregels. In veel gevallen opereren studentbeheerders tevens op het niveau van bewonersparticipatie, veelal in kleine panden waar geen bewonerscommissie actief is.

Meer informatie