Bewonerscommissies

Een bewonerscommissie is een groep huurders die opkomt voor de belangen van de huurders op hun eigen complex. Ze zorgt voor het oplossen van problemen en meer activiteiten op het complex, zodat de bewoners elkaar beter leren kennen.

Kijk voor een overzicht van alle BC’s in het overzicht.

Overzicht BC’s

Voor meer informatie over het opzetten van een BC kun je een kijkje nemen in het BC Boekje.

BC Boekje
Wat is het verschil tussen een huurdersorganisatie, bewonerscommissie en studentbeheer?

In het kort is het grootste verschil tussen een huurdersorganisatie en een bewonerscommissie de grootte van de groep die zij vertegenwoordigt. Een bewonerscommissie vertegenwoordigt de huurders van een specifiek complex. De huurdersorganisatie vertegenwoordigt alle huurders van de woningcorporatie en heeft daardoor een zwaardere stem. Zij vertegenwoordigen meer huurders dan alleen de huurders van een bepaald complex en hebben daardoor andere rechten. De huurdersorganisatie mag bijvoorbeeld een advies geven over algemeen beleid van de corporatie en de woningcorporatie is daardoor ook verplicht om hier binnen een wettelijke termijn officieel op te antwoorden. De rechten en plichten van huurdersorganisaties en bewonerscommissies zijn vastgelegd in de Overlegwet.


Huurdersorganisaties en bewonerscommissies opereren op het niveau van bewonersparticipatie in tegenstelling tot het studentbeheer, dat in dienst van DUWO allerhande diensten verricht ten behoeve van de huurders en het eerste aanspreekpunt vormt voor zowel de huurder als voor DUWO. Hiermee ligt de eindverantwoordelijkheid bij Sociaal Beheer van DUWO. Studentbeheerders voeren welkomstgesprekken met nieuwe bewoners en geven informatie over het gebouw, de brandveiligheid en de huisregels.

Meer informatie