De Eerste Kamer

Als huurdersvereniging van de Haagse vestiging van studentenhuisvester DUWO, behartigen wij de belangen van de 4000+ huurders. Wanneer DUWO haar beleid bepaalt, bepalen wij mee. De Eerste Kamer heeft adviesrecht op een groot aantal onderwerpen en op het servicekostenpakket zelfs instemmingsrecht, waardoor wij invloed kunnen uitoefenen op de besluitvorming. De rechten en plichten van de huurdersorganisatie is vastgelegd in de Wet op het overleg huurders verhuurders (ook wel WOHV of ‘Overlegwet’). Daarin is geregeld dat elke huurdersorganisatie recht heeft op het geven van advies, het recht op informatie en het recht op instemming.

Om de belangen van de Haagse huurders zo goed mogelijk te behartigen, is De Eerste Kamer op zowel centraal (beleidsmatig) als lokaal (voornamelijk praktisch) niveau actief. Op centraal niveau discussiëren en overleggen we over het beleid dat DUWO voert. Beleid dat bijvoorbeeld gaat over nieuwbouw, maar ook actuele onderwerpen zoals internationalisering en duurzaamheid. Dit doen wij in samenwerking met onze collega-huurdersorganisaties uit Leiden, Delft, Amstelveen en Amsterdam, om elkaar bij te staan met kennis en advies. Problemen die in Den Haag spelen, spelen in veel gevallen ook in de andere steden.

Op lokaal niveau zitten wij om tafel met de vestigingsdirecteur en teamleiders Verhuur en Beheer van DUWO Den Haag, de Gemeente Den Haag en diverse (studenten)belangenorganisaties. Daarnaast ondersteunen wij studentbeheren en bewonerscommissies en helpen wij individuele huurders, wanneer zij problemen ondervinden met DUWO en er gezamenlijk niet uitkomen. Bij alle bovengenoemde zaken staat het belang van de huurder voorop!

Wanneer DUWO een wijziging wil doorvoeren in haar beleid en/of beheer, dan is zij verplicht om daarover advies te vragen aan De Eerste Kamer. In een adviesaanvraag staat uitgebreid geschreven welke veranderingen DUWO wil toepassen, en waarom zij dit nodig vinden. De Eerste Kamer kijkt bij elke aanvraag of wij genoeg kennis in huis hebben om het advies zelf te schrijven, of dat wij de hulp inschakelen van een professional. Wij beantwoorden de adviesaanvraag van DUWO met een brief, waarin wij positief of negatief adviseren over de voorgenomen wijzigingen. Door officieel te reageren op de aanvraag is DUWO verplicht een reactie te geven op onze op- en aanmerkingen. DUWO kan overigens ook bij een negatief advies haar plannen doorzetten, wanneer er slechts sprake is van adviesrecht. 

Onderwerpen die aan bod kunnen komen:
• De huurprijzen en de jaarlijkse huurverhoging;
• het plaatsingsbeleid;
• de dienstverlening van DUWO;
• de klantgerichtheid van DUWO;
• het beheer en de beveiliging van de panden van DUWO;
• het duurzaamheidsbeleid van DUWO.