Aanvraag sociaalbeheerbudget

DUWO is zelf vaag over de definitie van leefbaarheid. Dit is echter gedaan met een reden. Door de grenzen vaag te houden, is er de mogelijkheid om het leefbaarheidsbudget voor vele dingen aan te vragen. Het idee moet óf het woonplezier óf de sociale samenhang van het gehele complex vergroten. Het vergroten van het woonplezier zijn fysieke maatregelen, die betrekking hebben op schoon, veilig en/of fijn wonen. Het bedrag is per aanvraag niet gemaximeerd, maar in praktijk gaat het vaak om relatief kleine bedragen. Voorbeelden van aanvragen zijn het organiseren van een BBQ, het maken van een fietsenstalling of het plaatsen van videobewaking. Andere voorbeelden zijn het gezelliger inrichten van gemeenschappelijke ruimtes of tuin.

Aanvraag leefbaarheidsbudget
In principe is er geen afstemming nodig met de bewonerscommissie van het complex. Echter is hun steun altijd een pré bij het krijgen van goedkeuring voor het plan. DUWO zal ook eerder een voorstel goedkeuren en financieren, als dit steun heeft van de bewonerscommissie van het complex. In de aanvraag moet tenminste de volgende elementen worden beschreven:

Naam van het complex
Gegevens van de aanvrager

Naam, adres, mail en telefoonnummer.

Beschrijving van het idee en motivatie

Speerpunt hierbij is dat je uitlegt hoe jouw idee bijdraagt aan het vergroten van de leefbaarheid/wooncomfort en de sociale samenhang in je complex.

Begroting

Financiële onderbouwing van jouw idee.

Afsluiting met datum en handtekening van aanvrager

Eventueel ook een handtekening van de bewonerscommissie indien dit van toepassing is.

Bijlagen

In de bijlage kan je eventueel ook schetsen en foto’s toevoegen van het concept.

De aanvraag wordt samen met de sociaal beheerder van DUWO en de indieners besproken. De beheerder bepaalt uiteindelijk of de aanvraag wordt gehonoreerd. Mocht de aanvraag worden afgewezen, dan moet de sociaal beheerder dit beargumenteren.

Mocht DUWO jouw initiatief niet willen sponsoren, is er de mogelijkheid dat De Eerste Kamer het wil financieren. De Eerste Kamer heeft een potje met geld om bij te dragen aan bewonersinitiatieven ter bevordering van de sociale cohesie in jouw complex. Dit kan een eenmalige activiteit (zoals een BBQ of een minigolfcompetitie) of een doorlopende activiteit (zoals het organiseren van een workshopreeks) zijn. Het verbeteren van de leefomgeving kan hier ook onder vallen, zoals het opknappen van de gemeenschappelijke ruimte of tuin. Wil je hier aanspraak op doen, kom dan met concrete plannen, vervolgens zullen we kijken wat wij kunnen bijdragen. Er is misschien meer mogelijk dan je zou denken! Belangrijk is: het moeten verbeteringen zijn waar een groot deel van de bewoners van het complex voordeel van heeft.

Tekst met dank aan WijWonen Delft

Vraag hier het bewonersinitiatief aan

LET’S MAKE

THE HAGUE

GREAT AGAIN