Aanvraag BC Ondersteuning

Zit jij in een bewonerscommissies en wil jij ondersteuning bij jouw werkzaamheden? Dat kan! De Eerste Kamer ondersteunt bewonerscommissies met kennis en advies en financiële middelen. Jaarlijks organiseren wij bijeenkomsten voor commissies voor kennismaking en kennisdeling. Denk bijvoorbeeld aan een training met betrekking tot jullie rechten en plichten of het servicekostenpakket. Vraag naar de mogelijkheden door een mail te sturen.

Naast kennis biedt De Eerste Kamer tevens financiële ondersteuning voor het functioneren van de commissie. Zo financiert De Eerste Kamer flyers, posters en brieven, als ook commissie-uitjes ter bevordering van de onderlinge samenwerking. Hier geldt een maximaal budget van €100 per bewonerscommissie per jaar.

Ondersteuning BC

AanvragenDeclareren


Financiering voor bewonersinitiatieven ter bevordering van de bewonersintegratie en sociale cohesie in jouw complex kun je hier aanvragen.

Bewonersinitiatief

AanvragenDeclareren