Jaarverslagen

Ieder jaar brengen wij, het bestuur van De Eerste Kamer, een jaarverslag uit over het gevoerde beleid en de financiële verantwoording daarvan. Hierin worden onder meer de interne organisatie, de communicatie naar de leden en de financiën uitgebreid besproken. Hieronder volgt een opsomming van alle jaarverslagen: