CORONA UPDATE

CORONA UPDATE

Wij krijgen veel signalen van huurders die door de coronacrisis moeite hebben om financieel rond te komen. De huur van de studentenkamer is vaak de grootste kostenpost. Kun jij door de crisis de huur niet meer betalen? Wij hebben hieronder relevante informatie verzameld.

DUWO

Wij hebben DUWO gestimuleerd helder en concreet te communiceren naar de huurders. Hier vind je antwoord op de meest gestelde vragen. Daarnaast hebben wij DUWO ongevraagd geadviseerd over de huurverhoging van 2020. De crisis en de veranderende omstandigheden waren aanleiding om het eerdere positieve advies te heroverwegen. We hebben een appèl op DUWO gedaan om enkele aanpassingen te doen die het financiële leed van veel huurders kunnen verzachten. In onze ogen heeft DUWO een verantwoordelijkheid om daar waar mogelijk rekening te houden met de zorgelijke financiële positie van haar huurders, met name de groep huurders die deels of niet worden gecompenseerd met huurtoeslag. DUWO gaat niet mee in het bevriezen van de huurverhoging of het reduceren van de huur, wel gaat zij nu soepel om met betalingsregelingen. Het belangrijkste argument van DUWO is dat geldverlies direct invloed heeft op de investeringsruimte, het geld dat beschikbaar wordt gesteld om nieuwe woningen te realiseren. Huidige huurders hebben hier van geprofiteerd dus ook toekomstige huurders.

Heb jij moeite met het betalen van de huur? Maak dan zelf een betalingsregeling aan via de website of neem contact op met DUWO. Huurders krijgen nu een maand extra respijt, om hun inkomsten weer op orde te brengen (alternatieve bijbaan, hogere studielening, ouders vragen). De regel dat een huurder minimaal 6 maanden bij DUWO moet huren, voordat een regeling kan worden aangemaakt, wordt tijdelijk geschrapt. Deurwaarders worden nu na 2 maanden (in plaats van 1 maand) ingeschakeld wanneer er geen oplossing is gevonden of een regeling getroffen is.

TOFA

Ben jij door de crisis je bijbaan verloren of loop je inkomsten mis? Flexwerkers die door de coronacrisis hun inkomsten (grotendeels) zijn kwijtgeraakt en geen uitkering kunnen krijgen, kunnen van maandag 22 juni tot en met zondag 12 juli 2020 een aanvraag doen voor de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA). Als UWV beslist  dat je de tegemoetkoming krijgt, ontvangt je een eenmalig bedrag van € 1.650 bruto voor de periode maart, april en mei 2020. Kijk hier voor meer informatie en het aanvragen van de regeling.

Huurcommissie

De huurcommissie heeft op verzoek van minister Ollongren een registratiepunt opgezet waar huurders, die door de coronacrisis in de financiële problemen zijn geraakt en de huur niet meer kunnen betalen, een melding kunnen doen. Dit geldt wanneer DUWO maatwerk weigert. De huurcommissie benadrukt dat het registratiepunt bedoeld is om gegevens te verzamelen. Er wordt geen procedure gestart, zoals gewoonlijk bij de huurcommissie wel kan. Voor het ‘maatwerk’ bestaan immers geen wettelijke garanties waar de huurcommissie op kan toetsen.

De Eerste Kamer wil haar leden graag bijstaan in deze onzekere tijden. Zit je met andere vragen over DUWO of heb je advies nodig, neem dan contact met ons op via mail of WhatsApp: +31 (6) 14704975. We helpen je graag!