Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2020

Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2020

De Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2020 is uit! Ieder jaar zet Kences, de brancheorganisatie van sociale studentenhuisvesters, een grootschalige enquête uit onder studenten over hun wensen op het gebied van huisvesting. Op deze cijfers worden prognoses gemaakt over de toekomstige vraag naar studentenwoningen, zodat corporaties als DUWO daarop kunnen inspelen. Er wordt een beeld geschetst van de omvang, samenstelling en verwachte ontwikkelingen voor de komende 8 jaar van de studentenpopulatie en de studentenhuisvesting. In de enquêteresultaten van 2020 zijn enkele interessante conclusies naar voren gekomen. 

.

In Den Haag woont maar de helft van de studenten in een woning die écht voor studenten is gemaakt – interessant, want dat betekent dus dat er structureel alleen woonruimte is voor de helft van alle studenten. En dat terwijl het aantal studenten in Den Haag gestaag blijft groeien. De onderwijsinstellingen – Universiteit Leiden en de Haagse Hogeschool – zien graag een stijging in het aantal studenten en leerlingen, hoewel de studentenwoningmarkt alleen maar krapper wordt. Hoewel dit allemaal niet erg hoopgevend klinkt, is Den Haag één van de steden waar het meeste zal worden gebouwd aan studentenwoningen. Volgens Kences wordt het aanbod zeker met 50 procent verhoogd vóór 2024.

.

In Den Haag is 20 procent van alle studenten afkomstig uit het buitenland – vaak wonen deze studenten maar tijdelijk in Den Haag. Na 3 á 4 jaar hebben ze hun studie afgerond. Soms blijven ze zelfs korter. Kences geeft aan dat deze mensen het belangrijk vinden dat er vanaf de dag van aankomst, woongelegenheid mogelijk is voor de internationale studenten.

.

Zowel DUWO als De Eerste Kamer maakt gebruik van deze cijfers en baseert haar beleid op deze enquêtes. De Eerste Kamer analyseert nauwkeurig de wensen van de student en schrijft formele adviezen aan DUWO. Op basis van de prognoses van de vraag naar woonruimte probeert DUWO een passend huurbeleid te vormen. Kortom, de landelijke studentenhuisvestingsmonitor is zeer waardevol voor meerdere partijen.

.

Lees hier de hele monitor of kijk de webinar terug, waarin verschillende partijen de resultaten nabespreken.