De Eerste Kamer officieel onderdeel van de SHO

De Eerste Kamer officieel onderdeel van de SHO

Op 4 december 2019 tekende De Eerste Kamer de Samenwerkingsovereenkomst samen met DUWO en onze collega-huurdersorganisaties WijWonen (Delft), Huurdersvereniging BRES (Leiden) en, Vereniging Bewoners Uilenstede (Amstelveen). Een heugelijk moment en de start van een constructieve samenwerking! Rond de zomer, een halfjaar na de ondertekening, maakte de bestuur de balans op en constateerde dat met name de samenwerking met DUWO was verbeterd, maar dat de onderlinge samenwerking tussen de huurdersorganisaties achter bleef. Om die reden nam De Eerste Kamer het initiatief om de samenwerking te intensiveren en naar een hoger niveau te tillen. En dat is gelukt!

.

1 november 2020 was het moment daar: de ondertekening van het Visiedocument! De Eerste Kamer is daarmee officieel onderdeel van de Samenwerkende Huurdersorganisaties (kortweg SHO), een samenwerkingsverband tussen WijWonen, Huurdersvereniging BRES, Vereniging Bewoners Uilenstede en nu dus ook De Eerste Kamer. Het visiedocument biedt een (praktische) aanvulling op de afspraken binnen de Samenwerkingsovereenkomst. Het inrichten van de onderlinge samenwerking en het aanstellen van een gemeenschappelijk extern adviseur zijn hier onder meer onderdeel van.

.

Helaas konden we er vanwege de coronamaatregelen geen feestelijk momentje van maken dus hierbij een virtuele proost op onze samenwerking!