Prestatieafspraken 2021

Prestatieafspraken 2021

In november heeft De Eerste Kamer een belangrijke rol gespeeld in de prestatieafspraken tussen de lokale driehoek: Gemeente Den Haag, DUWO en De Eerste Kamer.

.

De woningcorporatie, in dit geval DUWO, laat in de prestatieafspraken weten wat zij van plan is op de woningmarkt in het komende jaar. Volgens de Woningwet is de woningcorporatie verplicht te overleggen met gemeenten en huurders(organisaties). Naast de gemeente Den Haag en DUWO, ondertekent De Eerste Kamer deze afspraken dus ook. De huurdersorganisatie heeft dus een belangrijke formele rol in het samenwerkingsproces om te komen tot prestatieafspraken!

.

Een aantal belangrijke punten, waar De Eerste Kamer mee heeft ingestemd voor 2021:

  • Bezit: DUWO blijft actief haar bezit van sociale woningen verbeteren en onderhouden.
  • Duurzaamheid: DUWO haalt vijf grotere studentenhuizen van het kookgas af.
  • Bewonersparticipatie: DUWO-breed is er een budget van 50.000 euro voor bewonersinitiatieven om duurzaamheid te ondersteunen.

.

Vanzelfsprekend staat hierin ook de samenwerking met De Eerste Kamer benoemd. Het is belangrijk dat er een huurdersvertegenwoordiging aan tafel zit bij gesprekken over beleidsonderwerpen.

.

Dit jaar had De Eerste Kamer een cruciale rol. De gemeente Den Haag zou in deze prestatieafspraken alleen akkoord gaan met een huurverhoging boven inflatie onder voorwaarde dat De Eerste Kamer akkoord is.De Eerste Kamer heeft duidelijk gemaakt dat zij het niet eens was met een hoge huurverhoging. Met de volgende voorwaarde ging zij wel akkoord: enkel bij huizen waarbij de extra huurverhoging wordt opgevangen door de huurtoeslag, zal deze huurverhoging plaatsvinden. Zo worden de huurlasten van de huurder tot een minimum gehouden.