Samen staan we sterk!

Samen staan we sterk!

De samenwerkingsovereenkomst, kortweg SOK, een overeenkomst tussen DUWO en onze college-huurdersorganisaties Huurdersvereniging BRES uit Leiden, VBU uit Amstelveen en WijWonen uit Delft, was geen overeenkomst waar wij ons in konden vinden. Zo waren wij als jongste vereniging sceptisch om toe te treden, ondanks het feit dat wij te allen tijde openstaan voor samenwerking. Na een traject van een jaar en een kritische blik van de bestuurders van De Eerste Kamer is er een nieuwe overeenkomst gemaakt in samenwerking met alle betrokken partijen.

De overeenkomst geeft ons, huurdersverenigingen van DUWO, de mogelijkheid om betrokken te worden bij de bedrijfsvoering van DUWO. Zo worden bijvoorbeeld nieuwe adviesaanvragen vanuit DUWO al aan de voorkant voorzien van feedback. Hierbij horen ook themabijeenkomsten over bijvoorbeeld duurzaamheid, verhuurkosten en de verhouding accommodate-reguliere studenten. Kortom, een toegevoegde waarde op onze rechten en plichten binnen de Overlegwet.