Meer, betere en duurzame betaalbare woningen

Meer, betere en duurzame betaalbare woningen

Samen met Haagse woningcorporaties, huurdersverenigingen en wethouders Boudewijn Revis (Wonen & Stadsontwikkeling) en Liesbeth van Tongeren (Duurzaamheid & Energietransitie) hebben wij vandaag een handtekening gezet onder de eerste gezamenlijke raamovereenkomst, een vooruitstrevend visiedocument. In deze overeenkomst worden de ambities van corporaties, huurders en gemeente tot 2024 vastgelegd. Het doel van deze ambities is om de Haagse woningmarkt betaalbaarder, toegankelijker en duurzamer te maken.

Wethouder Boudewijn Revis: “Iedereen in Den Haag kent wel iemand die zoekt naar een woning. De druk op de woningmarkt, ook in de sociale sector, is groot. Daarom is het goed dat we met deze drie partijen de betaalbare woningvoorraad gaan uitbreiden én verbeteren. We hebben voor het eerst met huurders, corporaties en de gemeente één stip op de horizon gezet: een evenwichtige woningmarkt met voldoende betaalbare woningen voor elke Hagenaar.”

De overeenkomst bevat onder andere afspraken om 750 woningen extra betaalbare woningen per jaar te realiseren. Daarnaast moeten alle complexen die last hebben van vocht- en schimmelproblematiek aangepakt of in planvorming zijn voor 2024 en zullen 16.000 woningen klaargemaakt worden om de overstap naar duurzame energie te zetten. 

De Eerste Kamer is blij serieus te worden genomen als relatief jonge vereniging én vertegenwoordiger van studentenhuisvesting. In dit dossier trekken we samen met DUWO op om studentenhuisvesting hoger op de agenda te zetten. De jaarlijkse Apollo-cijfers laat nog steeds een groot tekort zien in de vraag naar studentenkamers. Kences, het samenwerkingsverband van sociale studentenhuisvesters, waar DUWO bij is aangesloten, monitort jaarlijks de studentenwoningmarkt. Nu we de overeenkomst hebben getekend moeten we wel alert blijven op de gemaakte afspraken en of er genoeg woningvoorraad wordt toegevoegd.