Huurverhoging 2021

Huurverhoging 2021

Begin 2021 ontvingen de huurdersorganisaties van DUWO, waaronder De Eerste Kamer, een adviesaanvraag omtrent de jaarlijkse huurverhoging van juli 2021. In de adviesaanvraag gaf DUWO aan een deel van haar huren te verhogen met een percentage hoger dan de inflatie. Wettelijk gezien mag dat, maar in een jaar na corona alles behalve wenselijk.

.

Vorig jaar hadden we samen met de Samenwerkende Huurdersorganisaties (SHO) bij DUWO al gepleit voor het schrappen van de jaarlijkse huurverhoging. DUWO ging hier helaas niet mee akkoord. Gelukkig heeft het kabinet na een aangenomen motie in de Tweede Kamer besloten de huurprijzen in de sociale sector dit jaar te bevriezen. Dit betekent dat voor de jaarlijkse huuraanpassing – die bij DUWO per 1 juli plaatsvindt – in 2021 een maximale huurverhoging van nul procent geldt. Jouw huur gaat dit jaar dus niet omhoog. Meevallertje!