Studenten-huurders-organisaties gaan LOS!

Studenten-huurders-organisaties gaan LOS!

De afgelopen maanden heeft De Eerste Kamer in samenwerking met negen huurdersorganisaties gewerkt aan de oprichting van een nieuw informeel samenwerkingsverband tussen studentenhuurdersorganisaties. De samenwerking heeft als doel om onderling beter informatie en ervaringen uit te kunnen delen en om op landelijk niveau gezamenlijk op te trekken in de belangenbehartiging voor hurende studenten. De oprichting is vandaag geformaliseerd. Wij zijn LOS! Lees hieronder het persbericht.

.

Studenten in verschillende studentensteden slaan de handen ineen en hebben het Landelijk Overleg Studentenhuurders (LOS) opgericht. Dat maakt LOS vandaag bekend. Het samenwerkingsverband bestaat uit lokale studentenhuurdersorganisaties met een achterban in dertien studentensteden. LOS wil op landelijk niveau een vuist maken voor meer betaalbare en goede studentenhuisvesting. 

.

‘De opdracht waar we voor staan is groot’, zegt Daan Roovers. ‘Het wordt voor studenten steeds moeilijker om woonruimte te vinden. De afgelopen jaren zijn de wachttijden voor een kamer zo snel toegenomen dat je in sommige steden als student pas in je derde jaar op kamers kan.’ LOS wil dat de overheid onzelfstandige huisvesting aantrekkelijker maakt voor corporaties. ‘Het woonbeleid voor studentenhuisvesting kan en moet beter’, aldus Daan Roovers. ‘De komende jaren moeten er veel meer kamers worden gebouwd om te zorgen dat studenten geschikte woonruimte kunnen vinden.’

.

De stijgende druk op de woningmarkt maakt jongeren kwetsbaar voor uitbuiting door huisjesmelkers en private verhuurders. ‘LOS maakt zich hard voor een versterking van de rechtspositie van studentenhuurders’, zegt Daan Roovers, ‘Het kan niet zo zijn dat studenten zich door het woningtekort gedwongen voelen akkoord te gaan met onredelijke huurvoorwaarden of veel te hoge servicekosten.’

.

Bij het LOS zijn tien huurdersorganisaties aangesloten die gezamenlijk ruim 93.000 huurders vertegenwoordigen, waarvan 67.000 studenten. Het LOS wordt ondersteund door de Woonbond, de landelijke belangenbehartiger van huurders en woningzoekenden.

.

Kijk voor meer informatie op www.loshuurders.nl (ontworpen door ons eigen bestuurslid Kimber Miedema).

.