Wees transparant en communiceer duidelijk!

Wees transparant en communiceer duidelijk!

Dat is de nieuwe boodschap aan DUWO. Vorige week heeft De Eerste Kamer maar liefst twee ongevraagde adviezen aan DUWO aangeboden. Door problemen via een advies aan de orde te stellen, verplichten wij DUWO om op een officiële manier op onze adviezen te reageren. Problemen van (groepen) individuele huurders worden in overleg met DUWO opgelost, maar met deze adviezen wil De Eerste Kamer het structurele probleem aankaarten.

.

Veiligheid
Vorig jaar heeft De Eerste Kamer een enquête gehouden onder haar leden om hun woonervaringen als bewoner van een DUWO-woning te onderzoeken. Uit de enquête bleek dat DUWO Den Haag niet altijd goed scoort op het thema ‘veiligheid’. Naar aanleiding van de enquête en deze resultaten heeft De Eerste Kamer in december als vervolgonderzoek een enquête uitgezonden over ‘camerabeleid’. Op basis van de uitkomsten van de enquêtes van De Eerste Kamer en de eigen enquêtes van DUWO heeft De Eerste Kamer een ongevraagd advies geschreven. Uitgangspunt van dit advies is transparantie. Transparantie in zowel communicatie als beleid.

.

Communicatie
Op basis van de enquête, die in de zomer van 2020 is afgenomen, en uitgebreide gesprekken met studentbeheerders van meerdere Haagse complexen, heeft De Eerste Kamer de knelpunten over de communicatie tussen DUWO en haar huurders in kaart gebracht. Punten als het gebrek aan communicatie bij onderhoudswerkzaamheden en de taken van de studentbeheerders. Veel van de problemen heeft De Eerste Kamer vorig jaar ook al aangekaart in een ongevraagd advies, maar tot nu toe is er nog geen verbetering in gekomen.

.

Wil je meer weten of heb je iets te zeggen over een van deze onderwerpen? Mail ons of stuur een appje: + 31 6 14704975.